Basil Veliký  330 - 379

Zakladatel východního mnišství, je jedním z trojice kappadockých otců (spolu s Řehořem Naziánským a Řehořem Nysským), díky jejichž teologickému a církevněpolitickému byly ukončeny trinitární spory a řešení problému Boží Trojice. Po studiích, asi v r. 356 se vrátil domů a rozhodl se pro asketický život. Založil s několika stejně smýšlejícími druhy mnišské společenství, které se rychle rozrůstalo. R 370 se stal Basil biskupem v Kappadokii. Tím se dostal v teologických sporech do popředí; zahájil aktivní boj proti arianismu a za sjednocení pravověrných stran.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Basil Veliký [on-line], [Citováno 29. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/basil-veliky/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.