Barth Frederick John  25. 10. 1856 - 25. 2. 1912

Byl švýcarským protestantským teologem. Po studiu teologie na univerzitě v Basileji, Lipsku a Tübingenu byl pastorem. Od 1886 působil jako učitel teologie pro evangelické kazatele v Basileji. V roce 1889 přednášel na univerzitě v Bernu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Fritz Barth [on-line], Poslední aktualizace 17. 12. 2012. [Citováno 19. 3. 2013]. Dostupné na: http://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Barth(Theologe)


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.