Barbar

Řekové tak označovali příslušníky všech národů, jejichž jazyku nerozuměli. Od řecko-perských válek začalo toto slovo nabývat v řečtině hanlivého odstínu. Barbar byl poté považován za hrubého, nevzdělaného a krutého člověka. Od Řeků převzali pojem ve 3. století př. Kr. Římané. Římané přesvědčení o univerzalitě své civilizace vztahovali pojem „barbar“, „barbaři“ na všechna etnika nacházející se vně jejich kulturního okruhu. Výraz barbar je proto třeba chápat pružně, neboť z římské strany šlo spíše o vyjádření nároku na kulturní nadřazenost než o odsouzení jiných civilizací jako takových.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Barbar [on-line], Poslední aktualizace 1. 2. 2011 [Citováno 22. 1. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Barbar


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.