Antiochos II. Theos  vládl 261 – 246 př. Kr.

Byl třetím panovníkem seleukovské dynastie. Získal Iónské území v Malé Asii. Zabil egyptského tyrana Milétuse Timarchuse a tím získal přídomek Theos. Pravděpodobně byl zavražděn svou první manželkou Laodiceí.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Antiochos II., [on-line], Poslední aktualizace 26. 6. 2014 [Citováno 6. 1. 2015]. Dostupné na: http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiochos_II


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.