Achazjáš izraelský  vládl 852 – 850 př. Kr.

Byl synem izraelského krále Achaba. Potlačil povstání Moábců, účastnil se neúspěšné plavby do země Ofir na východním pobřeží Afriky. Zemřel předčasně následkem zranění po pádu z okna.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Achazjáš [on-line], [Citováno 25. 8. 2014]. Dostupné na: http://leccos.com/index.php/clanky/achazjas-1


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.