Atalja  9. stol. př. Kr.

Byla jedinou ženou, která kdy zasedla na judském trůně. Byla dcerou Achaba a Jezabel, manželkou judského krále Jórama, který vládl v letech 849 – 842 př. Kr. V roce 842 př. Kr. uchvátila judský trůn, nechala povraždit všechny Davidovy potomky i vlastní vnuky, až na jednoho. Šířila v Judsku Baalovu modloslužbu. V roce 836 př. Kr. došlo ke spiknutí Hospodinových kněží a Atalja byla zabita a Baalova modloslužba byla zrušena.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 20. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.