Adoniáš  9. stol. př. Kr.

Byl čtvrtým synem krále Davida (jeho matka byla Haggita). Činil si nároky na královský trůn a po vítězství jeho strany se dal z nedočkavosti korunovat králem ještě za Davidova života. Šalomoun ho sice omilostnil, ale když Adoniáš usiloval o jednu z Davidových ošetřovatelek, která byla podle tradice považována za Davidovu manželku, Šalomoun to pochopil jako další útok proti jeho koruně a nechal Adoniáše zavraždit.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 4. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.