Abšalóm  (Absolón)  9. stol. př. Kr.

Abšalóm nebo také Absolón byl třetím synem krále Davida. Vynikal zejména krásou a bohatými vlasy, které se mu staly osudnými. Rozhněván tím, že jeho bratr Amnón znásilnil jejich společnou sestru Támar, zabil svého bratra Amnóna, přičemž si počínal lstivě a falešně. Přestože byl nástupcem krále Davida, proti Davidovi povstal a získal na svoji stranu lid. Na straně Davida zůstalo kněžstvo a levité. Nakonec byl Abšalóm poražen a poté, co při útěku uvázl za vlasy na hustém stromě, byl zabit, i když si to král David nepřál.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 4. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.