Amon

Amon je jméno staroegyptského boha. Nejstarší doklady o jeho kultu pocházejí ze závěru Staré říše (kolem roku 2175 př. Kr.). Centrem jeho kultu bylo staroegyptské město Théby (Veset).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Amon, [on-line], Poslední aktualizace 5. 8. 2013 [Citováno 7. 12. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Amon


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.