Antiteze

Antiteze (z řec. anti-, proti a thesis, tvrzení) je tvrzení nebo pojem, který je v přímém rozporu nebo přesným protikladem s jiným tvrzením nebo pojmem. Peklo je antitezí nebe, chaos je antitezí řádu. Někdy se antitezí rozumí postavení dvou protichůdných myšlenek proti sobě.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Antiteze [on-line], Poslední aktualizace 10. 3. 2013. [Citováno 16. 9. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Antiteze


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.