Antipatros  cca 397 – 319 př. Kr.

Byl vojevůdcem Filipa II. Makedonského a místodržitelem Makedonie za Alexandra Velikého. Roku 320 př. n. l. se stal regentem celé makedonské říše.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Antipatros [on-line], Poslední aktualizace 10. 3. 2013. [Citováno 12. 6. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Antipatros


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.