Alexandr Veliký 356 př. Kr. – 323 př. Kr.

 Byl králem (basileús) Makedonie. Alexandr rozšířil hranice své říše tažením do Persie a na indický subkontinent, díky čemuž se stal zřejmě největším a nejúspěšnějším vojevůdcem celé historie, který nepodlehl v jediném střetnutí. V době své smrti ovládal většinu světa známého tehdejším Řekům.

 Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

 Alexandr Veliký [on-line], Poslední aktualizace 9. 5. 2013 [Citováno 15. 5. 2013], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Veliký


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.