Archanděl

Z řec. archangelos, „nejvyšší mezi anděly“. Bytost patřící k andělským zástupům. Judův list (Bible NZ) používá tohoto titulu pro anděla Michaela. Církevní tradice (křesťanská) jej pak rozšířila na Gabriela a Rafaela.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Archanděl [on-line], [Citováno 10. 6. 2012], Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/archandel/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.