Animismus

z latinského slova anima - duše. Jako animismus označujeme náboženství, které je široce rozšířeno mezi přírodními národy. Animisté věří, že všechny věci mají duši. Mohou to být rostliny, zvířata, řeky, hory atd. Podle tohoto náboženství je vše živé a oduševnělé, bez ohledu na materiální formu.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Animismus [on-line] [Citováno 3. 5. 2011] Dostupné na: http://amapro.cz/encyklopedie/astrologie/animismus.php


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.