Ambrož 339 - 397

Ambrož, biskup v Mediolanu (Milánu), se narodil pravděpodobně v Trevíru. Pocházel z přední římské rodiny. Otec, který zemřel brzy po jeho narození, zastával v Galii vrchní správní funkci (praefectus praetorio). Ambrož nastoupil úřednickou cestu a v r. 370 se stal správcem provincií v Horní Itálii. Když se v této hodnosti pokoušel o zprostředkování ve sporu o nástupce milánského biskupa Auxentia, jednající strany se najednou dohodly na něm jakožto na novém biskupovi. Ambrož se po jistém zdráhání podvolil; přijal křest a za dalších osm dní biskupské svěcení. Uplatnil se především jako církevní politik. Dovedl úspěšně obhájit samostatnost i autoritu církve vůči státu a hájil církev proti bludařům, Židům a pohanům.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ambrož [on-line], [Citováno 30. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/ambroz/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.