Adorace

je vnitřní a vnější úcta, která přísluší jedině Bohu a kterou rozumný tvor uznává, že Bůh je absolutně vznešený a jediný. Adorace takového Boha je také uznáním své závislosti na Bohu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

sr. Anežka OSB [on-line], [Citováno 5.4. 2011] Dostupné na:http://www.benediktinky.cz/zamysleni/Adorace_Anezka.html


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.