Xenofanés  570 - 480 př. Kr.

Byl starověký řecký předsokratovský filosof. Narodil se v Kolofonu, později byl z města vyhnán, poté hodně cestoval a nejvíce se zdržoval na Sicílii. Kritizuje velice často antické spisovatele např. Homéra a Hesioda, za způsob, jakým zpodobňují bohy, olympijské hry (politicky zneužívaná tradice), konzumní společnost. Zcela odmítá každý druh pověry, bojuje proti víře v zázraky a ve věštění i proti nauce o putování duší. Jako jeden z prvních vyslovuje domněnku, že zkameněliny měkkýšů jsou skutečné pozůstatky živočichů, kdysi žijících v moři na místě nynější souše.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Xenofanés [on-line], Poslední aktualizace 5. 3. 2011 [Citováno 15. 11. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Xenofanés


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.