Xaverský František1506 – 1552

Španělský katolický misionář, spoluzakladatel Jezuitů. Je označován za apoštola Dálného východu. Byl průkopníkem katolického misijního úsilí na Dálném východě, podnikl misijní výpravy v oblasti Indie, Zadní Indie a Japonska. Zemřel na cestě do Číny. Je považován za jednoho z největších misionářů všech dob. Je patronem misionářů, východních misií, námořníků, katolického tisku, Indie a jezuitů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

František Xaverský [on-line], Poslední aktualizace 12. 4. 2011 [Citováno 3. 5. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Xaverský


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.